Komunita.eu - komunitný server

Komunitný server, ktorý ponúka známe služby ako chaty, diskusiu a používateľské profily.

http://komunita.eu/